Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι χρήσης - Terms of use

Η εταιρεία Φραγκίσκος Σταματιάδης, μέσω της ιστοσελίδας https://www.stamatiadisf.gr,  παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης και χρήστης των σελίδων του site, καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών, μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους. 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site https://www.stamatiadisf.gr, που προβάλλονται από την εταιρεία Φραγκίσκος Σταματιάδης, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Φραγκίσκος Σταματιάδης. 

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία Φραγκίσκος Σταματιάδης, είναι αποκλειστικά δικαιώματα της εταιρείας Φραγκίσκος Σταματιάδης, προστατευόμενα από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να θεωρείται ως εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους.  Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αναδιανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας Φραγκίσκος Σταματιάδης. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν.   Η εταιρεία Φραγκίσκος Σταματιάδης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει ή να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού του τόπου.